Belastingschijven

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen - box 3

Box 3 belast inkomsten uit uw vermogen: spaargelden, aandelen, vastgoed,... Door alle inkomensbronnen bij elkaar op te tellen en vervolgens alle aftrekposten af te trekken komt men uit op het belastbaar inkomen voor box 3. Het tarief van de belasting bedraagt 30% in 2016.

U moet de inkomsten niet aangeven, maar u wordt belast op geschatte inkomsten. De belastingdienst gaat er van uit dat u 4% winst realiseert op uw vermogen. Daar zal u 30% belasting op moeten betalen, waardoor het tarief uitkomt op ongeveer 1,2%.

Inkomensbronnen:

  • beleggingen in aandelen, beleggingsfondsen, obligaties en dergelijke;
  • onroerende zaken, exclusief de eigen woning;
  • rechten op onroerende zaken (zoals vruchtgebruik;)
  • waarden van beleggings/spaarverzekeringen, voor zover niet in box 1.

Iedereen krijgt in box 3 nog een heffingsvrij vermogen. In 2016 is dit 24.437 euro. Het heffingsvrij vermogen is hoger voor wie de AOW-leeftijd heeft bereikt. Heeft u een vermogen dat lager is dan dit bedrag? Dan moet u geen belasting betalen. Heeft u wel meer vermogen? Dan zal u alleen belast worden op het deel boven het heffingsvrij vermogen.