Belastingschijven

Nederlandse Belastingschijven voor 2016

Het belastbaar inkomen voor box 1 bekomt u door uw inkomsten te verminderen met de aftrekposten. Bij de inkomsten horen uw loon/wedde, winst uit een onderneming, de gekregen uitkeringen, pensioenen enzovoorts. Voorbeelden van kosten die mogen worden afgetrokken zijn de rente op een hypotheeklening, werknemersaftrek (o.a. reiskosten voor woon-werkverkeer), sommige ziektekosten, betaalde premies voor een lijfrenteproduct, giften,...

De belastingschijven in 2016 zien er als volgt uit:

Belastingschijven 2016 - jonger dan AOW leeftijd

Wat is de AOW leeftijd?

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 € 0 t/m € 19.922 36,55%
schijf 2 € 19.923 t/m € 33.715 40,15%
schijf 3 € 33.716 t/m € 66.421 40,15%
schijf 4 € 66.422 of meer 52,00%

Belastingschijven 2016 - ouder dan AOW leeftijd

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 € 0 t/m € 19.922 18,65%
schijf 2 € 19.923 t/m € 33.715 22,25%
schijf 3 € 33.716 t/m € 66.421 40,15%
schijf 4 € 66.422 of meer 52,00%

Meer informatie: Rijksoverheid.nl