Belastingschijven

Nederlandse Belastingschijven voor 2010

Het belastbaar inkomen voor box 1 bekomt u door uw inkomsten te verminderen met de aftrekposten. Bij de inkomsten horen uw loon/wedde, winst uit een onderneming, de gekregen uitkeringen, pensioenen enzovoorts. Voorbeelden van kosten die mogen worden afgetrokken zijn de rente op een hypotheeklening, werknemersaftrek (o.a. reiskosten voor woon-werkverkeer), sommige ziektekosten, betaalde premies voor een lijfrenteproduct, giften,...

De belastingschijven in 2010 zien er als volgt uit:

Belastingschijven 2010 - jonger dan AOW leeftijd

Wat is de AOW leeftijd?

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 €0 t/m € 18.218 33,45%
schijf 2 € 18.219 t/m € 32.738 41,95%
schijf 3 € 32.739 t/m € 54.367 42,00%
schijf 4 € 54.368 of meer 52,00%

Belastingschijven 2010 - ouder dan AOW leeftijd

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 €0 t/m € 18.218 15,55%
schijf 2 € 18.219 t/m € 32.738 24,05%
schijf 3 € 32.739 t/m € 54.367 42,00%
schijf 4 € 54.368 of meer 52,00%

Meer informatie: Belastingdienst.nl