Belastingschijven

Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang - box 2

Als u een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap of coöperatie, dan moet u belasting betalen op de inkomsten die hieruit voortvloeien. Het dividend zal belast worden maar ook de gerealiseerde winst op de verkoop van uw aandelen. U kan wel kosten aftrekken die u moeten maken heeft om deze inkomsten te verwerven.

Wat is een aanmerkelijk belang?

Als u minstens 5% bezit van een venootschap, dan heeft u een aanmerkelijk belang. Het maakt niet uit waar deze vennootschap gevestigd is: ook buitenlandse vennootschappen tellen mee.

Er is dus sprake van aanmerkelijk belang indien een belastingplichtige, direct of indirect en eventueel samen met een fiscaal partner ten minste 5% heeft van:

  • de aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap
  • de winstbewijzen van een binnen- of buitenlandse vennootschap
  • de genotsrechten van de winstbewijzen of aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap
  • het stemrecht in een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag

Men heeft ook een aanmerkelijk belang indien men, eventueel samen met een fiscaal partner, opties heeft om minimaal 5% van de aandelen te verwerven in een binnen- of buitenlandse vennootschap.

Verschuldigde belasting

De belasting op het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang bedraagt 25% in 2016, zoals de voorgaande jaren.

Men moet uiteindelijk belasting betalen over het voordeel dat men heeft van het aanmerkelijk belang.

Er bestaan twee soorten voordeel:

  • reguliere voordelen, zoals dividend
  • vervreemdingsvoordelen, bijvoorbeeld verkoopwinst op aandelen of winstbewijzen

Het belastbaar inkomen in box 2 is uiteindelijk het voordeel verminderd met de persoonsgebonden aftrek en te verrekenen verliezen. Over dit saldo is men inkomstenbelasting verschuldigd.