Belastingschijven

Nederlandse Belastingschijven voor 2018

Het belastbaar inkomen voor box 1 bekomt u door uw inkomsten te verminderen met de aftrekposten. Bij de inkomsten horen uw loon/wedde, winst uit een onderneming, de gekregen uitkeringen, pensioenen enzovoorts. Voorbeelden van kosten die mogen worden afgetrokken zijn de rente op een hypotheeklening, werknemersaftrek (o.a. reiskosten voor woon-werkverkeer), sommige ziektekosten, betaalde premies voor een lijfrenteproduct, giften,...

De belastingschijven in 2018 zien er als volgt uit:

Belastingschijven 2018 - jonger dan AOW leeftijd

Wat is de AOW leeftijd?

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 € 0 t/m € 20.142 36,55%
schijf 2 € 20.142 t/m € 33.994 40,85%
schijf 3 € 33.994 t/m € 68.507 40,85%
schijf 4 € 68.507 of meer 51,95%

Belastingschijven 2018 - ouder dan AOW leeftijd

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 € 0 t/m € 20.142 18,65%
schijf 2 € 20.142 t/m € 34.404 22,95%
schijf 3 € 34.404 t/m € 68.507 40,85%
schijf 4 € 68.507 of meer 51,95%

Meer informatie: Rijksoverheid.nl