Belastingschijven

Belastingschijven - Wat zijn de belastingtarieven?

Iedereen die in Nederland woont moet belasting betalen over het inkomen. De inkomstenbelasting wordt betaald aan de Belastingdienst.

Er bestaan 3 categorie├źn in de inkomstenbelasting: box 1 (werk en woning, bijvoorbeeld loon of winst uit onderneming en inkomsten uit verhuur van de eigen woning), box 2 (aanmerkelijk belang) en box 3 (sparen en beleggen). De tarieven zijn verschillend per box. Tevens kan de overheid de tarieven elk jaar wijzigen.

Overzicht belastingschijven:

Er zijn in totaal 4 belastingschijven welke allen over een andere hoogte van inkomen vallen. Het inkomen dat verkregen wordt valt niet gelijk binnen een bepaalde schijf. Eerst moet er nog gekeken worden op welke heffingen er aanspraak gedaan mag worden. Hieruit volgt dan het bedrag dat wel binnen de belastingschijven zal vallen. Over dit bedrag zal dan uiteindelijk belasting betaald moeten worden. De belasting moet elk jaar afgedragen worden.

Jaarlijks veranderen de bedragen en de percentages binnen de belastingschijven ook. Zo zijn er al plannen geweest om veelverdieners nog zwaarder te belasten met een vijfde schijf.

Uitleg inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is een rijksbelasting die door iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet moet worden betaald. Meestal betaalt men belasting gedurende het jaar via een voorlopige aanslag of via de werkgever. Maar ook wanneer men geen inkomsten heeft, heeft men met belasting te maken.

Aangifte doen

Om betaalde belasting terug te krijgen of om verschuldigde belasting te betalen moet men jaarlijks aangifte doen. Wie in Nederland woont moet aangifte doen over inkomsten, ook wanneer men in het buitenland woont en inkomsten uit Nederland ontvangt moet men mogelijk aangifte doen. Vaak ontvangt men hierover bericht, wanneer men geen bericht ontvangt is het toch mogelijk dat men aangifte moet doen. Aangifte doet men via het aangifteprogramma inkomstenbelasting via de belastingdienst. Wanneer men een brief heeft ontvangen dient de aangifte voor de uiterste inleverdatum bij de belastingdienst binnen te zijn. De uiterste inleverdatum staat vermeldt op deze brief, meestal is dit 1 april. Lukt het niet om voor deze datum aangifte te doen, dan kan men uitstel aanvragen. Men kan digitaal of telefonisch uitstel aanvragen. Wanneer een aangifte volledig is ingevuld dan kan deze via het aangifteprogramma digitaal worden verzonden, een aangifteformulier verstuurt men per post. Wil men nog iets aanvullen of wijzigen, dan dient men opnieuw een aangifte in te sturen. Looking for online casino roulette iDEAL?

De belastingdienst stuurt meestal eerst een herinnering aan wie niet op tijd aangifte doet. Wanneer er vervolgens nog geen aangifte wordt gedaan volgt een aanmaning. In deze aanmaning wordt een uiterste aangiftedatum vermeldt, wordt er binnen deze termijn geen aangifte gedaan dan ontvangt men een verzuimboete. Wordt er geen aangifte gedaan dan wordt er door de belastingdienst een schatting van het inkomen gemaakt en ontvangt men een verzuimboete. Wie opzettelijk geen aangifte of een onjuiste of onvolledige aangifte doet, kan een vergrijpboete krijgen.

Aanslag

Na het doen van aangifte ontvangt men een voorlopige aanslag. Op deze aanslag staat hoeveel belasting men terugkrijgt of moet betalen. Deze voorlopige aanslag is gebaseerd op de gegevens die bij de aangifte zijn ingevuld. Ook is het mogelijk dat men jaarlijks aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag krijgt. Hiermee ontvangt men alvast een bedrag terug of wordt er al belasting betaald.

Baccarat was vroeger het spel van de rijken, de mensen met blauw bloed en James Bond. Tegenwoordig is online baccarat spelen populairder dan ooit bij alle soorten spelers. Kansspelbelasting online gokken kansspelen alleen geldt voor particulieren, voor bedrijven die zich bezighouden met kansspelen gelden andere regels.

Wanneer een voorlopige aanslag niet klopt, kan deze worden gewijzigd door opnieuw aangifte te doen. Wanneer er een bedrag moet worden betaald volgens de aanslag, is het belangrijk om al wel te betalen of uitstel van betaling aan te vragen.

Na een voorlopige aanslag ontvangt men altijd een definitieve aanslag. Deze komt meestal overeen met de voorlopige aanslag maar er kunnen verschillen zijn. Ook kan het zijn dat men na een aangifte direct de definitieve aanslag ontvangt. Wanneer bepaalde gegevens uit de eigen aangifte afwijken van de gegevens die de belastingdienst bezit, ontvangt men een brief waarin staat dat de belastingdienst wil corrigeren en waarom zij dat willen, dit is de correctiebrief. Wanneer een aangifte onvolledig is kan het ook zijn dat men een verzoek ontvangt om informatie te sturen. Wanneer een aangifte met nieuwe gegevens en de gegevens van de belastingdienst volledig is, kan de Belastingdienst de aangifte eventueel corrigeren. Daarna ontvangt men een definitieve aanslag. Wanneer een aangifte is gecorrigeerd maar men is het daar niet mee eens, dan kan men bezwaar tegen deze aanslag maken. Ook wanneer men een navorderingsaanslag heeft ontvangen waar men het niet mee eens is kan men hier bezwaar tegen maken. Bezwaar kan men maken door middel van het online of schriftelijke bezwaarformulier op de website van de belastingdienst.