Belastingschijven

Nederlandse Belastingschijven voor 2013

Het belastbaar inkomen voor box 1 bekomt u door uw inkomsten te verminderen met de aftrekposten. Bij de inkomsten horen uw loon/wedde, winst uit een onderneming, de gekregen uitkeringen, pensioenen enzovoorts. Voorbeelden van kosten die mogen worden afgetrokken zijn de rente op een hypotheeklening, werknemersaftrek (o.a. reiskosten voor woon-werkverkeer), sommige ziektekosten, betaalde premies voor een lijfrenteproduct, giften,...

De belastingschijven in 2013 zien er als volgt uit:

Belastingschijven 2013 - jonger dan AOW leeftijd

Wat is de AOW leeftijd?

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 € 0 t/m € 19.645 37%
schijf 2 € 19.645 t/m € 33.363 42%
schijf 3 € 33.363 t/m € 55.991 42%
schijf 4 € 55.991 of meer 52,00%

Belastingschijven 2013 - ouder dan AOW leeftijd

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 € 0 t/m € 19.645 19,1%
schijf 2 € 19.645 t/m € 33.363 24,1%
schijf 3 € 33.363 t/m € 55.991 42,00%
schijf 4 € 55.991 of meer 52,00%

Meer informatie: Rijksoverheid.nl